آرشیو

مناقصه

مناقصه اجرای پی اسکلت بتنی به دو صورت با ابزار و بدون ابزار پروژه ساختمان تجاری و مسکونی پیامبر اعظم قم

بازدیدها: ۳

مناقصه طراحی فاز ۱ و ۲ تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی پروژه فرآورده های تزریقی و شربت

مناقصه طراحی فاز ۱ و ۲ تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی پروژه فرآورده های تزریقی و شربت

 

 

بازدیدها: ۹

تهیه پنج هزار متر مکعب بتن

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در نظر دارد به منظور تهیه پنج هزار متر مکعب بتن مورد نیاز پروژه های احداثی خود در زاهدان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

بازدیدها: ۹

بازدیدها: ۱۹۸