طی بازدید دکتر عباسیانفر مدیرعامل گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان از شرکت رسا و حضور در جمع مدیران و کارکنان و پس از استماع گزارش مشروحی از عملکرد شرکت از سوی مدیرعامل دکتر محمد گلاب کش مطالب مهم و راهبردی در موضوعات مختلفی بیان کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا ، دکتر عباسیانفر مدیرعامل گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان ضمن بازدید از شرکت رسا در جمع مدیران ، مسئولان و کارکنان حضور یافت و مطالبی مهم و راهبردی درباره موضوعات مختلفی بیان داشت . وی پس از استماع گزارش مشروحی از عملکرد شرکت از سوی دکتر محمد گلاب کش مدیرعامل شرکت رسا گفت :
لازم است شرکت های گروه کلیه امور ساختمانی و عمرانی از جمله بازسازی و نوسازی را به شرکت رسا واگذار کنند.
وی همچنین از برنامه ریزی و انجام اقداماتی با هدف خانه دار ساختن کارکنان شرکت های تابع گروه خبر داد و افزود :
بهینه سازی و تغییر کاربری انبارهای داخل شهر شرکت قاسم ایران و املاک شرکت مینو با ساخت واحد های مسکونی ، اداری و تجاری و انتقال انبارها به خارج از شهر باید مورد توجه ویژه قرار داشته باشد و اقدامات لازم برای تعریف و اجرای پروژه های عمرانی واقع در املاک اقدسیه تهران نیز با جدیت تمام دنبال شود .
دکتر عباسیانفر در پایان به افزایش فعالیت های ساختمانی و عملیات عمرانی خارج از گروه تأکید کرد .