اشاره

فشرده‌ی مباحث مطرح شده در دومین نشست شورای فنی
۳۱ شهریور ۱۳۹۸

دکتر گلاب کش در نشست شورای فنی :

بخش بندی اجرای هر پروژه از اصول مهم پیشرفت سریع پروژه‌هاست

در دومین نشست مدیران پروژه‌ها و سرپرستان کارگاه‌ها که با حضور مدیرعامل و دیگر مدیران شرکت برگزار شد ، مباحث مختلفی در ارتباط با اجرای هرچه بهتر و سریع‌تر پروژه‌ها مطرح شد و پس از ارایه‌ی چند گزارش از روند اجرایی پروژه‌ها ، دکتر گلاب‌کش با انتقاد از چند تن از مدیران پروژه‌ها به واسطه‌ی عدم ارایه‌ی گزارش روزانه و گزارش وضعیت پروژه‌ها در قالب پاورپوینت ، نکات مهم و مؤثری در اجرای هرچه کیفی‌تر پروژه‌ها مطرح کرد و گفت : آن‌چه که می‌تواند ما را به هدفی که داریم برساند ، بخش‌بندی اجزای مختلف پروژه‌هاست که اگر از ابتدا این امر را مدنظر قرار دهیم و بخش‌های مرتبط را در پی هم دنبال کنیم ، قطعاً اجرای پروژه‌مان دچار وقفه نشده و به درازا نمی‌کشد . وی سپس افزود : نکته‌ی دیگری که باید در این راستا به آن توجه کنید موضوع نقشه است. وقتی نقشه‌ی پروژه ارایه می‌شود ، باید پس از انجام مراحلی که می‌تواند شروع عملیات اجرایی را میسر سازد ، با همان نقشه ، کار شروع شده و معطل نشوید . اگر در نقشه با شکل یا ایرادی مواجه شدید موضوع را کتباً از کارفرما بخواهید . اگر پاسخ داد و نقشه اصلاح شد که مشکلی نیست ولی اگر پاسخی دریافت نکردید به جای صرف وقت مجدداً پیگیر شوید تا جواب بگیرید اما اگر جوابی ندادند کار را آغاز کنید . حال اگر کارفرما خواست اصلاحی در اجرای نقشه صورت گیرد ، شما می‌توانید اجرا کنید و هزینه‌های مترتب بر اصلاح را از کارفرما مطالبه کنید . بحث بعدی مربوط به تعامل کارفرمایان است . یادتان باشد که تعامل با کارفرمایان موضوع مهمی است و باید ارتباط درست و خوبی با آنها داشته باشید . البته باید موقعیت کارفرما را بسنجید . یعنی نحوه‌ی ارتباطات‌تان با یک کارفرمای حقیقی یا حقوقی بایستی متفاوت باشد و بدانید که چگونه باید با آنها تعامل داشته باشید .
در پایان مقرر شد با توجه به مباحث مطرح شده از سوی معاون فنی شرکت مبنی بر نحوه‌ی در اختیار گرفتن پروژه‌ها و چگونگی اجرایی ساختن آنها که مشتمل بر ۱۲ بند است ، مدیران پروژه ها و سرپرست کارگاه ها با رعایت هریک از موارد و به کار گیری شان در روند اجرای پروژه ها ، با سرعت و شتاب بیشتری عملیات اجرایی را دنبال کنند و بکوشند تا در مدت زمان تعیین شده برای پایان هر پروژه ، آن را به اتمام برسانند .
گفتنی است قرار شد هریک از ۱۲ بند اعلام شده توسط یکی از حاضرین ، مورد بررسی قرار گرفته و با تحقیق درست نسبت به موضوع ، نتیجه را در جلسه‌ی آتی ارایه دهد .