مدیرعامل شرکت ره آورد سازندگی آزادگان(رسا)، تحولات بازار مسکن در شهر تهران در سال ۹۸ را تشریح کرد.

دکتر محمد گلاب کش، از انجام حدود ۸۰ هزار فقره معامله مسکن(آپارتمان مسکونی) در شهر تهران در سال گذشته خبر داد و گفت: براساس اطلاعات واصله و تجزیه و تحلیل بازار مسکن، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در شهر تهران در سال ۹۸ در مقایسه با سال پیش از آن، حدود ۳۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی، به توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به نسبت سن بنا، اشاره کرد و گفت: حدود ۴۴ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در سال گذشته مربوط به واحدهای مسکونی تا پنج سال ساخت، است.

به گفته مدیرعامل شرکت ره آورد سازندگی آزادگان(رسا)، حدود ۱۸ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده در سال گذشته در شهر تهران را واحدهای مسکونی ۶ تا ۱۰ سال ساخت تشکیل می دهند.

دکتر گلاب کش، به میانگین قیمت هر متر مربع بنای واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته اشاره کرد و گفت: متوسط هر متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران حدود ۱۳ میلیون تومان بوده است که در مقایسه با سال پیش از آن حدود ۶۳ درصد رشد را نشان می دهد.

به گفته وی، مناطق ۵ و ۲ شهری تهران، به ترتیب بیشترین تعداد معاملات مسکونی را در سال گذشته، در این شهر به خود اختصاص داده اند.