۱ – با بیشتر از ٣٠ درصد دارایی خود وارد معاملات پر ریسک نشوید

۲ – در معاملات پر ریسک حد ضرر اعمال کنید حد ضرر اکنون « ده درصد » است

حد ضرر «ده درصدی » به این معناست که اگر در یک معامله ده درصد ضرر کردید از آن خارج شوید

۳ – در معامله ای که نتوانید حد ضرر ده درصدی را اعمال کنید وارد نشوید

اگر معامله ای انجام دادید و ده درصد ضرر کردید و خواستید از آن معامله خارج شوید و کسی « موضوع معامله » را نخرید وارد این گونه معاملات نشوید

اگر در یک معامله ده درصد زیان کردید ، با ده درصد زیان خارج شوید نگویید تا زیان جبران نشده از معامله خارج نمیشوم

۴ – اگر با ٣٠ درصد دارایی وارد معاملات پر ریسک شدید و با ده درصد زیان خارج شدید شما تنها ٣ درصد از کل پرتفوی دارایی خود را از دست داده اید

کسانی که ورشکست میشوند یا زیان قابل ملاحظه متحمل میشوند حد ده درصدی زیان را رعایت نمی کنند

فعالین اقتصادی که به مطالب « مقاله امروز » عمل نکنند بقیه مطالب کانال ما هم برای آنها مفید نیست

۵ – کسانی که مطالب امروز را رعایت نکنند با دارایی خود قمار می کنند