شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا ( سهامی خاص ) در نظر دارد جهت احداث پروژه مسکونی – تجاری در 

شهر قم از طریق مشارکت اقدام به جذب شریک نماید .

لذا از متقاضیان و سرمایه گذاران محترم در زمینه ساخت و ساز و اخذ پروانه ساختمانی دعوت بعمل می آید 

تا تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ به محل دفتر این شرکت مراجعه و مدارک مربوطه را اخذ نمایند .

 

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه