شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) درنظر دارد جهت خرید آهن‌آلات برای پروژه‌ی بارث از طریق مناقصه اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان محترم خواهشمند است از تاریخ درج این آگهی لغایت ۱۳۹۸/۶/۳ جهت دریافت اسناد مناقصه ، به دفتر مرکزی شرکت مراجعه فرمایند.

 • ورق یک میلیمتر جهت ساخت کانال تیپ ۱ معادل ۶۲ مترمربع
 • ورق یک میلیمتر جهت ساخت کانال تیپ ۲ معادل ۸۰ مترمربع
 • ورق ۰.۷ میلیمتر جهت ساخت کانال تیپ ۳ معادل ۳۰۰ مترمربع
 • ورق یک میلیمتر جهت ساخت کانال تیپ ۴ معادل ۱۷۰ مترمربع
 • نبشی ۴ جهت خلنج کانالهای تیپ ۱ و ۲
 • نبشی ۳ جهت خلنج کانالهای تیپ ۳ و ۴
 • قوطی ۲۰ * ۴۰ شاخه ۶ متری ۱۴ شاخه
 • ۴۹۰ کیلوگرم
 • ۶۳۰ کیلوگرم
 • ۱۶۳۵ مترمربع
 • ۹۳۰ کیلوگرم
 • ۴۸۵ کیلوگرم
 • ۱۲۰۰ کیلوگرم
 • ۱۶۰ کیلوگرم