شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا در نظر دارد جهت تامین میلگرد  در ساختمان های احداثی خود به شرح ذیل از تامین کنندگان معتبر و ذی صلاح دعوت به عمل می آورد که تا تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۸ به واحد بازرگانی شرکت مراجعه نمایند.

آدرس شرکت: سید خندان ،خیابان جلفا، خیابان سیمرغ غربی، انتهای خیابان گلزار ، کوچه پروانه، پلاک ۲

– شماره تماس: ۲۲۸۹۰۰۰۵ داخلی ۱۴۰  همراه: ۰۹۱۲۵۹۸۰۷۰۰

– ساعت تماس : از ۸ صبح تا ۱۶ بعدازظهر

– محل اجرای پروژه : ارومیه

 • ردیف
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶
 • شرح
 • میلگرد ۱۰ A2
 • میلگرد ۱۶ A2
 • میلگرد ۱۸ A2
 • میلگرد ۲۰ A2
 • میلگرد ۲۲ A2
 • میلگرد ۲۵ A2
 • مقدار درخواستی
 • ۴۱۵۳۴ کیلوگرم
 • ۶۹۷۰ کیلوگرم
 • ۱۸۱۷۳ کیلوگرم
 • ۹۵۷۹۵ کیلوگرم
 • ۲۶۸۵۲ کیلوگرم
 • ۴۲۱۲۴ کیلوگرم