پروژه احداث سوله انبار (ارومیه)

 • کارفرما
  شرکت قاسم ایران
 • پیمانکار
  شرکت رهاورد سازندگی آزادگان
 • موضوع فعالیت
  احداث انبار شرکت قاسم
 • تاریخ قرارداد
  ۱۳۸۷/۵/۲
 • آدرس محل پروژه
  ارومیه – کیلومتر ۱۲ جاده شهید کلانتری – شرکت قاسم ایران
پروژه پایان یافته