پیشرفت پروژه
۰%

اطلاعات پروژه

کاربریصنعتی
آخرین وضعیترفع نواقص
منطقه شهرداری۲۱

آدرس پروژه

تهران – کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج – شرکت پارس مینو