• کارفرما
  وزارت راه
 • پیمانکار
  شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا
 • شرح فعالیت
  احداث قطعه اول جاده قم – گرمسار
 • تاریخ احداث
  ۱۳۷۶/۱۲/۲۷
 • طول مسیر
  ۳۱ کیلومتر