پیشرفت فیزیکی
۰%

اطلاعات پروژه

مشارکت در ساخت با شهرداری قم

آخرین وضعیت : گودبرداری و اجرای رمپ

متراژ زمین : ۱،۹۲۴ مترمربع

زیربنا : ۱۴،۲۲۰ مترمربع

متراژ مفید مسکونی : ۷۲۴۵ مترمربع

متراژ مفید تجاری : ۸۰۰ مترمربع

متراژ مفید انبار تجاری : ۱۰۰۰ مترمربع

نشانی محل پروژه

قم ، بلوار پیامبر اعظم