ساختمان اداری شوکوپارس (خرمدره)

پیشرفت پروژه
۰%

اطلاعات پروژه

کاربریاداری
آخرین وضعیتتخریب و اجرای فونداسیون

آدرس پروژه

زنجان، کیلومتر ۸۵ آزادراه قزوین زنجان ، خرمدره ، خیابان امام خمینی (ره) ، شرکت مینو