پیشرفت فیزیکی
۰%

اطلاعات فنی

متراژ زمین : ۲۰۰،۰۰۰ مترمربع

تعداد کل واحدها : ۱۶۸ واحد

تعداد طبقات : ۴ طبقه

آخرین وضعیت :آرماتوربندی فونداسیون

نشانی

زاهدان ، منازل مسکونی مهر ، جنب منازل مسکونی مهر دانشگاه سیستان