خرمدره – کارخانه بیسکویت و رختکن

پیشرفت پروژه

اطلاعات پروژه

تعداد طبقات ساختمان : ۴

تعداد طبقات سوله : ۲

تعداد طبقات رختکن : ۱

کل متراژ زیربنا : ۲۵۳۶

متراژ زیربنای رختکن بیسکویت : ۴۳۲

متراژ زیربنای ساختمان و سوله : ۲۱۰۴

آدرس پروژه

زنجان، کیلومتر ۸۵ آزادراه قزوین زنجان ، خرمدره ، بلوار امام خمینی (ره) ، شرکت مینو