شفاپی

پیشرفت پروژه
۰%

اطلاعات پروژه

کاربریمسکونی
آخرین وضعیتتکمیل شده
تعداد کلی طبقات۶
طبقات روی زمین۶
تعداد کلی واحدها۱۵
واحدهای مسکونی۱۵

آدرس پروژه

تهران، خیابان …، مجتمع شفاپی