پیشرفت فیزیکی
0%

اطلاعات پروژه

مشارکت در ساخت با شهرداری قم

آخرین وضعیت : گودبرداری و اجرای رمپ

متراژ زمین : 1،924 مترمربع

زیربنا : 14،220 مترمربع

متراژ مفید مسکونی : 7245 مترمربع

متراژ مفید تجاری : 800 مترمربع

متراژ مفید انبار تجاری : 1000 مترمربع

نشانی محل پروژه

قم ، بلوار پیامبر اعظم