پیشرفت فیزیکی
0%

اطلاعات فنی

متراژ زمین : 200،000 مترمربع

تعداد کل واحدها : 168 واحد

تعداد طبقات : 4 طبقه

آخرین وضعیت :آرماتوربندی فونداسیون

نشانی

زاهدان ، منازل مسکونی مهر ، جنب منازل مسکونی مهر دانشگاه سیستان