بازدید از پروژه فردیس

بازدید مدیرعامل گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان از چندین پروژه درحال احداث

بازدید دکتر عباسیانفر مدیرعامل گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان از شرکت رسا

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا

دعوت به همکاری پروژه اقدسیه

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان رسا (سهامی خاص) بمنظور طراحی نقشه های فاز ۱ و ۲ پروژه ساختمانی واقع در منطقه اقدسیه تهران از شرکت ها و مشاورین ذیصلاح دعوت به همکاری می نماید.لذا شرکت ها و مشاورین واجد شرایط می توانند از تاریخ درج این آگهی لغایت تاریخ ۱۳۹۸/۴/۴ رزومه فعالیت همراه با شرایط همکاری […]