سایت جدید شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به بهره برداری رسید

با اتمام مرحله آزمایشی، فعالیت سایت جدید شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به نشانی www.rasagr.ir از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ رسما آغاز شد.
سایت جدید شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در مقایسه با سایت قبلی از قابلیت های بسیار بیشتری برخوردار است و در طراحی آن سعی شده است تا از جوانب مختلف در راستای تامین نیازهای اطلاعاتی و خدماتی مخاطبان شرکت رسا اقدام شود.