مناقصه اجرای دستمزد فونداسیون ۸ بلوک در پروژه ۳۸۴ واحدی شهرک علوی ساوه

مناقصه اجرای دستمزد دیوار چینی و وال پست های پروژه ۱۶۸ واحدی زاهدان

مناقصه ساخت اتاق حمل ماسه برای یک دستگاه کمپرسی مایلر

مناقصه فروش ملک

مناقصه فروش یکی از املاک متعلق به مینو شرق

مناقصه فروش ملک

مناقصه فروش یکی از املاک متعلق به مینو شرق

مناقصه

مناقصه اجرای پی اسکلت بتنی به دو صورت با ابزار و بدون ابزار پروژه ساختمان تجاری و مسکونی پیامبر اعظم قم

مناقصه طراحی فاز ۱ و ۲ تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی پروژه فرآورده های تزریقی و شربت

مناقصه طراحی فاز ۱ و ۲ تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی پروژه فرآورده های تزریقی و شربت

 

 

تهیه پنج هزار متر مکعب بتن

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در نظر دارد به منظور تهیه پنج هزار متر مکعب بتن مورد نیاز پروژه های احداثی خود در زاهدان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.